logotypy covid

 

Tytuł: Doposażenie ZZOZ w Cieszynie w sprzęt medyczny i komputerowy, środki ochrony osobistej niezbędne do leczenia pacjentów w stanie nagłego zagrożenia życia wynikającego z zaostrzenia choroby COVID-19 oraz pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2
Beneficjent: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Cele projektu - celem projektu jest jest podjęcie interwencji, służących ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARSCoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej, wywoływanej tym wirusem u ludzi.

Wartość projektu - 7 731 619,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich - 6 571 026,15 zł

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 10.03.2020 r.

Termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2021 r.

Krótki opis projektu: Projekt skierowany do pacjentów ZZOZ w Cieszynie leczonych z powodu zakażenia wywołanego wirusem SARS-CoV-2, a takżepersonelu udzielającego świadczeń i ma na celu doposażenie ZZOZ w Cieszynie w sprzęt niezbędny do leczenia pacjentów wstanie nagłego zagrożenia życia wynikającego z zaostrzenia choroby COVID-19 oraz pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

Zakładane efekty, główne korzyści: Projekt przyczyni się do zwiększenia dostępności i jakości świadczeń medycznych poprzez podjęcie działań inwestycyjnych, ukierunkowanych na zapobieganie, przeciwdziałanie, zwalczanie choroby COVID-19, wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Dzięki doposażeniu w sprzęt medyczny wzrośnie dostępność do wysokiej jakości usług medycznych, co przyczyni się docelowo do zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców województwa śląskiego oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

Informacje w mediach:

http://www.szpitalslaski.pl/index.php/9-aktualnosci/723-szpital-slaski-w-cieszynie-ze-specjalistyczna-kontenerowa-pracownia-tk-i-rtg-do-diagnozowania-koronawirusa

 https://rpo.slaskie.pl/czytaj/pracownia_diagnostyki_covid_19_w_cieszynie_juz_dziala

https://beskidzka24.pl/szpital-slaski-bogatszy-o-mobilna-pracownie-diagnostyczna-wykryje-koronawirusa-i-nie-tylko/

https://telewizja.ox.pl/mobilny-tk-i-rtg-do-walki-z-covid-19-w-cieszynie,63552

https://katowice.tvp.pl/47945932/szpital-slaski-uruchomil-kontenerowa-pracownie-diagnostyki-obrazowej

https://bielskobiala.wyborcza.pl/bielskobiala/7,88025,25935136,szpital-slaski-z-kontenerowa-pracownia-tk-i-rtg-do-diagnozowania.html?disableRedirects=true

https://www.dwakwadranse.pl/wsparcie-dla-szpitala-slaskiego-na-walke-z-koronawirusem

https://www.youtube.com/watch?v=2F-j_seI6ls

Głos Ziemi Cieszyńskiej 26.11.2021 r.

Głos Ziemi Cieszyńskiej 03.09.2021 r.

 

 

 

fotowoltaika

 

Tytuł: Instalacja systemu fotowoltaicznego w ZZOZ w Cieszynie
Beneficjent:
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Koszt całkowity:
733 093,83 zł
Dofinansowanie:
622 972,93 zł

Starostwo Powiatowe w Cieszynie zapewnia wkład własny.


Cel:
Celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji (ograniczenie zanieczyszczenia powietrza), poprawa efektywności energetycznej ZZOZ w Cieszynie, zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną dla budynków pawilonu łóżkowego i diagnostyczno-zabiegowego oraz zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych przez wykonanie w ZZOZ w Cieszynie instalacji fotowoltaicznej (PV) na elewacji południowej pawilonu łóżkowego i pawilonu diagnostyczno-zabiegowego oraz części dachu pawilonu diagnostyczno-zabiegowego wraz z podłączeniem jej do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Wytwarzania energia elektryczna będzie w całości wykorzystywana na pokrycie bieżącego zapotrzebowania na prąd u beneficjenta, szczególnie w okresie zwiększonego poboru związanego z działaniem klimatyzacji.

Termin zakończenia projektu: 31.10.2018 r.


Krótki opis projektu:
Inwestycja obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie: systemu paneli fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną wraz z oprzyrządowaniem, niezbędnym okablowaniem oraz przebudowę układu pomiaru energii przystosowującą układ do pomiaru energii wytworzonej.  Instalacja składająca się z 457 szt. modułów zbudowanych z krzemu monokrystalicznego o mocy 300 Wp każdy. Całkowita moc zainstalowana to 137,1 kWp. Instalacja zostanie zlokalizowana na budynkach A ( Pawilon Diagnostyczno-Zabiegowy dach 306 szt. modułów i elewacja 58 szt. modułów ) i budynku B ( Pawilon Łóżkowy elewacja 93 szt. modułów).


Zakładane efekty, główne korzyści:
Celem instalacji jest uzyskanie oszczędności finansowych związanych z produkcją energii elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby własne.
Zakładane parametry: Produkcja energii elektrycznej 107 MWh/rok, oszczędność emisji CO2 89 Mg/rok.

Wizualizacja instalacji fotowoltaicznej

 

 Informacje w mediach:

https://www.radio.katowice.pl/zobacz,41443,Szpital-Slaski-w-Cieszynie-uruchomil-instalacje-fotowoltaiczna-audio-foto-.html#.XHOcjaBCe9I

https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/instalacja-fotowoltaiczna-w-slaskim-szpitalu-przyniesie-duze-oszczednosci,121660.html

http://www.beskidnews.pl/news/1193-instalacja-fotowoltaiczna-w-szpitalu-slaskim-w-cieszynie

https://szpitalepowiatowe.pl/2019/02/21/instalacja-fotowoltaiczna-w-szpitalu-slaskim-w-cieszynie-wytwarza-energie-elektryczna-na-potrzeby-placowki/

https://wiadomosci.ox.pl/inwestycje-xxi-wieku,56244

https://globenergia.pl/instalacja-fotowoltaiczna-na-szpitalu-slaskim/

 https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/cieszyn-szpital-slaski-zaoszczedzi-dzieki-fotowoltaice-6405.html

 

Informacje kontaktowe

Szpital Śląski w Cieszynie

43-400 Cieszyn
ul. Bielska 4

tel. +48 33 854 92 00
fax. +48 33 852 12 24

Formularz kontaktowy

Uwaga! Ten serwis używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Top