fotowoltaika

 

Tytuł: Instalacja systemu fotowoltaicznego w ZZOZ w Cieszynie
Beneficjent:
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Koszt całkowity:
733 093,83 zł
Dofinansowanie:
622 972,93 zł

Starostwo Powiatowe w Cieszynie zapewnia wkład własny.


Cel:
Celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji (ograniczenie zanieczyszczenia powietrza), poprawa efektywności energetycznej ZZOZ w Cieszynie, zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną dla budynków pawilonu łóżkowego i diagnostyczno-zabiegowego oraz zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych przez wykonanie w ZZOZ w Cieszynie instalacji fotowoltaicznej (PV) na elewacji południowej pawilonu łóżkowego i pawilonu diagnostyczno-zabiegowego oraz części dachu pawilonu diagnostyczno-zabiegowego wraz z podłączeniem jej do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Wytwarzania energia elektryczna będzie w całości wykorzystywana na pokrycie bieżącego zapotrzebowania na prąd u beneficjenta, szczególnie w okresie zwiększonego poboru związanego z działaniem klimatyzacji.

Termin zakończenia projektu: 31.10.2018 r.


Krótki opis projektu:
Inwestycja obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie: systemu paneli fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną wraz z oprzyrządowaniem, niezbędnym okablowaniem oraz przebudowę układu pomiaru energii przystosowującą układ do pomiaru energii wytworzonej.  Instalacja składająca się z 457 szt. modułów zbudowanych z krzemu monokrystalicznego o mocy 300 Wp każdy. Całkowita moc zainstalowana to 137,1 kWp. Instalacja zostanie zlokalizowana na budynkach A ( Pawilon Diagnostyczno-Zabiegowy dach 306 szt. modułów i elewacja 58 szt. modułów ) i budynku B ( Pawilon Łóżkowy elewacja 93 szt. modułów).


Zakładane efekty, główne korzyści:
Celem instalacji jest uzyskanie oszczędności finansowych związanych z produkcją energii elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby własne.
Zakładane parametry: Produkcja energii elektrycznej 107 MWh/rok, oszczędność emisji CO2 89 Mg/rok.

Wizualizacja instalacji fotowoltaicznej

 

 Informacje w mediach:

https://www.radio.katowice.pl/zobacz,41443,Szpital-Slaski-w-Cieszynie-uruchomil-instalacje-fotowoltaiczna-audio-foto-.html#.XHOcjaBCe9I

https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/instalacja-fotowoltaiczna-w-slaskim-szpitalu-przyniesie-duze-oszczednosci,121660.html

http://www.beskidnews.pl/news/1193-instalacja-fotowoltaiczna-w-szpitalu-slaskim-w-cieszynie

https://szpitalepowiatowe.pl/2019/02/21/instalacja-fotowoltaiczna-w-szpitalu-slaskim-w-cieszynie-wytwarza-energie-elektryczna-na-potrzeby-placowki/

https://wiadomosci.ox.pl/inwestycje-xxi-wieku,56244

https://globenergia.pl/instalacja-fotowoltaiczna-na-szpitalu-slaskim/

 https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/cieszyn-szpital-slaski-zaoszczedzi-dzieki-fotowoltaice-6405.html

 

Informacje kontaktowe

Szpital Śląski w Cieszynie

43-400 Cieszyn
ul. Bielska 4

tel. +48 33 854 92 00
fax. +48 33 852 12 24

Formularz kontaktowy

Uwaga! Ten serwis używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Top