Drukuj

"Z tradycją w nowoczesność" 

          Misją Szpitala Śląskiego w Cieszynie jest kontynuowanie odwiecznej tradycji  udzielania wysokiej jakości
świadczeń zdrowotnych w przyjaznych i bezpiecznych warunkach  oraz stałe podnoszenie jakości oferowanych usług  medycznych dążących do najpełniejszego zaspakajania potrzeb i oczekiwań pacjenta, przy wykorzystaniu najnowszych technologii.

Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. 


Do zadań Zakładu należy w szczególności:

 1. Udzielanie stacjonarnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w warunkach szpitalnych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń w ramach następujących specjalności:
  chirurgii, ginekologii i położnictwa, intensywnej opieki medycznej, interny, laryngologii, okulistyki, ortopedii, pediatrii, psychiatrii, rehabilitacji, nefrologii, neonatologii, neurologii, chorób zakaźnych, urologii, geriatrii, pulmonologii, dermatologii.
 2. Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach:
  1. specjalistycznej opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń w zakresie następujących specjalności:
   chirurgii, ginekologii i położnictwa, interny, laryngologii, okulistyki, ortopedii, pediatrii, psychiatrii, rehabilitacji, nefrologii, neonatologii, neurologii, chorób zakaźnych, urologii, geriatrii, pulmonologii, dermatologii, onkologii.
  2. podstawowej opieki zdrowotnej.
 3. Orzecznictwo.