Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4, zwany dalej  ZOZZ
w Cieszynie,

Ogłasza konkurs ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na:

  • Udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Udzielającego zamówienia w Poradni mieszczącej się w Skoczowie
    ul. Krzywa 4 w zakresie radiologicznej diagnostyki obrazowej pacjentów kierowanych przez Udzielającego
    zamówienia

Szczegowe warunki konkursu, materiay informacyjne o przedmiocie konkursu i wzory drukw ofert, s dostpne w siedzibie ZZOZ w Cieszynie jako Udzielajcego zmwienia w Cieszynie ul. Bielska 4 - Dzia Kadr i Pac, od dnia 01.12.2014r. w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00.

Oferty naley skada na druku oferty ZZOZ w Cieszynie w Dziale Kadr i Pac ZZOZ w Cieszynie ul. Bielska 4 w terminie do 08.12.2014r. do godziny 10.00, w zaklejonych kopertach z opisem: Konkurs ofert - na udzielanie wiadcze zdrowotnych w zakresie  ..(poda zakres i miejsce udzielania wiadcze).

Otwarcie ofert nastpi w budynku Dyrekcji ZZOZ w dniu 08.12.2014r. o godz. 12:00.

Konkurs zostanie rozstrzygnity nie pniej ni w terminie 7 dni od terminu okrelonego dla zoenia ofert.

ZZOZ w Cieszynie zastrzega sobie prawo do odwoania konkursu, zmiany jego zakresu oraz przesunicia terminu skadania ofert i rozstrzygnicia konkursu bez podania przyczyny.

Udzielajcy zamwienia ma prawo umorzy konkurs jeeli postpowanie konkursowe nie zostanie zakoczone wyonieniem oferty korzystnej dla Udzielajcego zamwienia.

W toku postpowania konkursowego, do czasu jego zakoczenia (rozstrzygnicie konkursu), Przyjmujcy zamwienie moe zoy do Komisji Konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskaronej czynnoci.
Przyjmujcy zamwienie moe zoy do Dyrektora Udzielajcego zamwienia odwoanie dotyczce rozstrzygnicia konkursu w terminie 7 dni od daty ogoszenia o rozstrzygniciu konkursu.

 

Informacje kontaktowe

Szpital Śląski w Cieszynie

43-400 Cieszyn
ul. Bielska 4

tel. +48 33 854 92 00
fax. +48 33 852 12 24

Formularz kontaktowy

Uwaga! Ten serwis używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Top