Drukuj

Informacja o zawarciu umowy na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W dniu 13 sierpnia 2020 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn zawarł umowę nr DAG/Z/VIII/1662/20 na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (D.U. 2020 poz. 374 z późn. zm.) zw. dalej ustawą COVID-19, z Wykonawcą Varimed Sp. z o.o. Wrocław na dostawę:

 

Pobierz plik *.PDF