OGŁOSZENIE
o przetargu na najem powierzchni użytkowej pod automaty do sprzedaży przekąsek oraz zimnych i ciepłych napojów
w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
 
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie z siedzibą przy ul. Bielskiej 4, 43-400 Cieszyn, ogłasza przetarg na najem powierzchni użytkowej pod automaty do sprzedaży przekąsek oraz zimnych i ciepłych napojów. Powierzchnie przeznaczone pod najem, zlokalizowane są w Zespole Poradni Szpitala Śląskiego (PDZ, poziom -1, Wejście nr 3 od ul. Chrobrego) oraz w Szpitalnym oddziale ratunkowym (PDZ, poziom 0, Wejście główne od ul. Chrobrego).
 
Szczegółowe warunki przetargu (SWP) są do pobrania w siedzibie Zamawiającego przy ul. Bielskiej 4, 43-400 Cieszyn – Pokój nr 9, Budynek H – Administracja/Dyrekcja oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej: www.szpitalslaski.pl. i tablicy ogłoszeń w Budynku H – Administracja/Dyrekcja.
 
Osobami upoważnionymi do kontaktów z Oferentami s
  • w sprawach formalnych: Sylwia Blažek i Adam Ślęczka tel. 33 854 92 52 od poniedziałku do piątku w godz. 8°° – 15°°,
  • w sprawach merytorycznych: Krzysztof Fober, tel. 33 854 92 50 od poniedziałku do piątku w godz. 8°° – 15°°.
 
Oferty należy składać w terminie do dnia 28.07.2021 r. do godz. 10:00 w wersji papierowej w nieprzejrzystych, trwale zamkniętych kopertach lub opakowaniach w Kancelarii Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4 w Cieszynie, umieszczając na kopercie lub opakowaniu nazwę i adres Oferenta oraz napis:
 
"Oferta na przetarg – Najem powierzchni użytkowej - nie otwierać przed dniem 28.07.2021 r. godz. 10:30."
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.07.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Organizatora przetargu przy ul. Bielskiej 4, 43-400 Cieszyn – Pokój nr 9, Budynek H – Administracja/Dyrekcja.
 
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.
Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert.
Organizator przetargu ma prawo unieważnić przetarg w każdym czasie, bez podania przyczyny.
 

Informacje kontaktowe

Szpital Śląski w Cieszynie

43-400 Cieszyn
ul. Bielska 4

tel. +48 33 854 92 00
fax. +48 33 852 12 24

Formularz kontaktowy

Uwaga! Ten serwis używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Top