Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4, działając jako Udzielający zamówienia, zwany dalej ZOZZ w Cieszynie,

Ogłasza konkurs ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na:

 • udzielanie lekarskich świadczeń na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej poza godzinami normalnej ordynacji w dni robocze w godzinach od 18:00 do 8:00 oraz przez całą dobę w soboty oraz w dni ustawowo wolne od pracy
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w zakresie Kierowania Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym wraz z Izbą Przyjęć
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej poza godzinami normalnej ordynacji w dni robocze w godzinach od 18:00 do 8:00 oraz przez całą dobę w soboty oraz w dni ustawowo wolne od pracy oraz wykonywanie czynności administracyjnych związanych z funkcjonowaniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w zakresie:
  • objętym przedmiotem działania Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
  • objętym przedmiotem działania Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
  • szkolenia lekarzy w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej w ramach stażu podyplomowego oraz w ramach specjalizacji, w których wymagany jest staż cząstkowy z tego zakresu,
  • współudziału w leczeniu chorych na innych oddziałach na zasadach konsultacji, konsylium,
  • kierowania Oddziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w zakresie:
  • objętym przedmiotem działania Oddziału Chirurgicznego ogólnego,
  • objętym przedmiotem działania Poradni Chirurgii Ogólnej,
  • szkolenia lekarzy w zakresie chirurgii ogólnej w ramach stażu podyplomowego oraz w ramach specjalizacji, w których wymagany jest staż cząstkowy z tego zakresu,
  • współudziału w leczeniu chorych na innych oddziałach na zasadach konsultacji, konsylium,
  • kierowania Oddziałem Chirurgicznym Ogólnym,
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w zakresie Zastępcy Lekarza Kierującego Oddziałem chirurgicznym ogólnym
 •  udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia z zakresu chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgicznym ogólnym oraz w Poradni chirurgii ogólnej w wymiarze zabezpieczającym pełny zakres świadczeń z zakresu chirurgii ogólnej
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Oddziale dziennym chemioterapii
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Oddziale urologicznym
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w zakresie udzielania konsultacji z zakresu neurochirurgii
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Oddziale Pediatrycznym
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w zakresie Zastępcy Lekarza Kierującego Oddziałem Pediatrycznym
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Poradni schorzeń tarczycy

OGŁOSZENIE
o przetargu na najem powierzchni użytkowej pod automaty do sprzedaży przekąsek oraz zimnych i ciepłych napojów
w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
 
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie z siedzibą przy ul. Bielskiej 4, 43-400 Cieszyn, ogłasza przetarg na najem powierzchni użytkowej pod automaty do sprzedaży przekąsek oraz zimnych i ciepłych napojów. Powierzchnie przeznaczone pod najem, zlokalizowane są w Zespole Poradni Szpitala Śląskiego (PDZ, poziom -1, Wejście nr 3 od ul. Chrobrego) oraz w Szpitalnym oddziale ratunkowym (PDZ, poziom 0, Wejście główne od ul. Chrobrego).
 
Szczegółowe warunki przetargu (SWP) są do pobrania w siedzibie Zamawiającego przy ul. Bielskiej 4, 43-400 Cieszyn – Pokój nr 9, Budynek H – Administracja/Dyrekcja oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej: www.szpitalslaski.pl. i tablicy ogłoszeń w Budynku H – Administracja/Dyrekcja.

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4, działając jako Udzielający zamówienia, zwany dalej ZOZZ w Cieszynie,

Ogłasza konkurs ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na:

 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych – dyżury lekarskie na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc oraz w Oddziale Obserwacyjno- Zakaźnym – od 20.08.2021 r.
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Poradni Chorób Zakaźnych – od 20.08.2021 r.
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Poradni Chirurgii Ogólnej w Skoczowie - od dnia 01.08.2021 r.
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Poradni Chirurgii Ogólnej w Ustroniu - od dnia 01.08.2021 r.
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej- od dnia 01.08.2021 r.
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w zakresie Kierowania Zakładem Diagnostyki Obrazowej - od dnia 01.08.2021 r.
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w zakresie Zastępcy Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej - od dnia 01.08.2021 r.
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Oddziale Neurologicznym - od 01.08.2021 r.

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4, działając jako Udzielający zamówienia, zwany dalej ZOZZ w Cieszynie,
 
Ogłasza konkurs ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na:
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Poradni Schorzeń Tarczycy -  od dnia 01.06.2021 r.
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Oddziale Urologicznym - od dnia 01.06.2021 r.
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Poradni Chirurgii Ogólnej w Skoczowie - od dnia 01.07.2021 r.
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Pracowni Elektrofizjologii przez technika elektroradiologii – od dnia 01.07.2021 r.

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4, działając jako Udzielający zamówienia, zwany dalej ZOZZ w Cieszynie,

Ogłasza konkurs ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na:

 • udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w zakresie prowadzenia w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie systemu czynnej rejestracji zakażeń szpitalnych oraz nadzoru nad standardami akredytacyjnymi lecznictwa szpitalnego zgodnie z kryteriami Centrum Monitorowania Jakości,
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Poradni Chorób Zakaźnych,
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w zakresie Zastępcy Lekarza Kierującego Oddziałem Rehabilitacyjnym z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

Informacje kontaktowe

Szpital Śląski w Cieszynie

43-400 Cieszyn
ul. Bielska 4

tel. +48 33 854 92 00
fax. +48 33 852 12 24

Formularz kontaktowy

Uwaga! Ten serwis używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Top