Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4, działając jako Udzielający zamówienia, zwany dalej ZOZZ w Cieszynie,

Ogłasza konkurs ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na:

 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Oddziale chirurgii urazowo - ortopedycznej w zakresie operacyjnego leczenia: endoprotezoplastyki stawu kolanowego, endoprotezoplastyki stawu biodrowego łącznie z zabiegami rewizyjnymi po endoplastyce stawów biodrowych i kolanowych
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w zakresie konsultacji schorzeń kręgosłupa w Oddziałach Szpitalnych
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w zakresie konsultacji torakochirurgicznych – chirurgia klatki piersiowej w Oddziałach Szpitalnych Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w zakresie wykonywania zabiegów operacyjnych torakochirurgicznych w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w zakresie konsultacji hematologicznych a w szczególności: konsultacji, ocena szpiku, pobranie szpiku, cytologia, trepanobiopsja, ocena rozmazu krwi obwodowej
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Centrum Zdrowia Psychicznego – Oddział psychiatryczny
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Poradni otolaryngologicznej – diagnostyka onkologiczna
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Oddziale neurologicznym
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Poradni onkologicznej
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Poradni chirurgii urazowo - ortopedycznej w Skoczowie
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Poradni chirurgii urazowo - ortopedycznej w Ustroniu
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Oddziale ginekologiczno - położniczym
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Poradni ginekologiczno - położniczej

Informacja o zawarciu umowy na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W dniu 13 sierpnia 2020 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn zawarł umowę nr DAG/Z/VIII/1662/20 na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (D.U. 2020 poz. 374 z późn. zm.) zw. dalej ustawą COVID-19, z Wykonawcą Varimed Sp. z o.o. Wrocław na dostawę:

 • zestaw videoechoendoskop: videoechobronchoskop EB19-j10U + USG Hitachi Noblus + monitor medyczny 27” + wózek medyczny - wartość 429.840,00 zł brutto
 • zestaw videobronochoskopowy: videoprocesor ze źródłem światła EPK-3000 + videobronchoskop EB19J10 + monitor medyczny 27” + wózek medyczny – wartość 159.840,00 zł brutto

 

Pobierz plik *.PDF

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4, działając jako Udzielający zamówienia, zwany dalej ZOZZ w Cieszynie,

Ogłasza konkurs ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na:

I. udzielanie świadczeń patomorfologicznych w zakresie:
 
 • wykonywanie badań histopatologicznych,
 • wykonywanie badań cytologicznych,
 • wykonywanie badań cytologii ginekologicznej,
 • wykonywanie biopsji cienkoigłowej pod kontrolą badań obrazowych oraz badań cytologicznych biopsji cienkoigłowej,
 • oznaczanie receptorów w rakach sutka,
 • wykonywanie badań śródoperacyjnych,
 • wykonywanie badań autopsyjnych,
 • wykonywanie badań immunohistochemicznych,
 • wykonywanie badań cytomorfologicznych,
 • wykonywanie badań cytochemicznych, histochemicznych,
 • wykonywanie badań immunofenotypowych szpiku,
 • badania cel block
 
oraz udzielania świadczeń w zakresie:
 
 • odbioru i przewozu zwłok
 • przechowywania zwłok w chłodni
 • przygotowania zwłok do wydania 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4, działając jako Udzielający zamówienia, zwany dalej ZOZZ w Cieszynie,

Ogłasza konkurs ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na:

 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia z zakresu okulistyki w Poradni okulistycznej
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w zakresie opieki zdrowotnej pielęgniarskiej w Poradni okulistycznej
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w zakresie Kierowania pracą zespołu w Oddziale okulistycznym
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w zakresie Zastępcy osoby Kierującej pracą zespołu w Oddziale okulistycznym
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w zakresie Koordynowania pracą zespołu pielęgniarskiego w Oddziale okulistycznym
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Oddziale obserwacyjno-zakaźnym zgodnie z zakresem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Kierownika Oddziału obserwacyjno-zakaźnego

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4, działając jako Udzielający zamówienia, zwany dalej ZOZZ w Cieszynie,

Ogłasza konkurs ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na:

 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale okulistycznym Udzielającego zamówienia w ramach umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z NFZ.

Informacje kontaktowe

Szpital Śląski w Cieszynie

43-400 Cieszyn
ul. Bielska 4

tel. +48 33 854 92 00
fax. +48 33 852 12 24

Formularz kontaktowy

Uwaga! Ten serwis używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Top