Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4, działając jako Udzielający zamówienia, zwany dalej ZOZZ w Cieszynie,

Ogłasza konkurs ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na:

 • udzielanie świadczeń w zakresie  nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizowanej w celu zachowania ciągłości leczenia , pielęgnacji lub doraźnie w związku z poradą,
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Poradni Diabetologicznej,   
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Poradni Dermatologicznej,  
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Poradni Neurologicznej w Skoczowie,
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej w  Ustroniu,
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej w   Skoczowie,  
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Oddziale Geriatrycznym,
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym,
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Oddziale Neonatologicznym,
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Oddziale Psychiatrycznym,  
 • udzielanie lekarskich świadczeń na rzecz  ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej poza godzinami normalnej ordynacji w dni robocze w godzinach od 18:00 do 8:00 oraz przez całą dobę w soboty oraz w dni ustawowo wolne od pracy,
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej poza godzinami normalnej ordynacji w dni robocze w godzinach od 18:00 do 8:00 oraz przez całą dobę w soboty oraz w dni ustawowo wolne od pracy,

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4, działając jako Udzielający zamówienia, zwany dalej ZOZZ w Cieszynie,

Ogłasza konkurs ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na:

 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym,
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Oddziale Chorób Wewnętrznych,
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej poza godzinami normalnej ordynacji w dni robocze w godzinach od 18:00 do 8:00 oraz przez całą dobę w soboty oraz w dni ustawowo wolne od pracy,
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia na Świadczenia Nefrologiczne/Stacja Dializ,
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w zakresie Psychologa w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz pozostałych komórkach ZZOZ w Cieszynie,

Cieszyn 07.09.2015r.
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4, działając jako Udzielający zamówienia, zwany dalej ZOZZ w Cieszynie,

 

Ogłasza konkurs ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na:
 

 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym,
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Oddziale Dziennym Chemioterapii,
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Oddziale Chorób Wewnętrznych,
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Oddziale Nefrologicznym wraz ze Stacją Dializ,
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Oddziale Rehabilitacyjnym z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej,
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej poza godzinami normalnej ordynacji w dni robocze w godzinach od 18:00 do 8:00 oraz przez całą dobę w soboty oraz w dni ustawowo wolne od pracy,
 • udzielanie lekarskich świadczeń na rzecz  ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej poza godzinami normalnej ordynacji w dni robocze w godzinach od 18:00 do 8:00 oraz przez całą dobę w soboty oraz w dni ustawowo wolne od pracy,
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w następujących poradniach Zespołu Poradni Specjalistycznych Szpitala Śląskiego: schorzeń tarczycy oraz neurologicznej,
 • udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w poradni chirurgii ogólnej w  Skoczowie,
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia w zakresie wykonywania czynności terapeuty zajęciowego w Oddziale Rehabilitacyjnym z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej,

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4, zwany dalej  ZOZZ
w Cieszynie,

Ogłasza konkurs ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na:

 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Udzielającego zamówienia w Poradni mieszczącej się w Skoczowie
  ul. Krzywa 4 w zakresie radiologicznej diagnostyki obrazowej pacjentów kierowanych przez Udzielającego
  zamówienia

Cieszyn 05.09.2014r.
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4,
zwany dalej ZOZZ w Cieszynie,

Ogłasza konkurs ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na:

 

 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz  ZZOZ w Cieszynie jako Udzielającego zamówienia
  w zakresie całodobowego prowadzenia Oddziału Okulistycznego i Poradni Okulistycznej
  w ramach umowy zawartej  przez ZZOZ w Cieszynie z Narodowym Funduszem Zdrowia

Informacje kontaktowe

Szpital Śląski w Cieszynie

43-400 Cieszyn
ul. Bielska 4

tel. +48 33 854 92 00
fax. +48 33 852 12 24

Formularz kontaktowy

Uwaga! Ten serwis używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Top