Aktualności

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie zrealizował projekt pod tytułem ”Zaawansowane środowisko informatyczne dla elektronicznych usług i dokumentacji medycznej w ZZOZ w Cieszynie”

tablica informatyzacja

Celem projektu była likwidacja dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie przez modernizację i rozbudowę infrastruktury programowo-sprzętowej środowiska informatycznego.

Zakończony projekt wpisuje się w realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych.
Efektem realizacji jest wdrożenie systemu informatycznego na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym w zakresie e-Government zwiększający zakres oraz dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną przez instytucje publiczne (front-office), a także usprawnienie działania samego Szpitala poprzez zintegrowany system wspomagania zarządzania (back-office).
Realizowane przedsięwzięcie dotyczyło znaczącej liczby odbiorców (ponad 170 tysięcy samych mieszkańców powiatu cieszyńskiego oraz turyści i biznesmeni przybywający do miasta).
Przedmiotem projektu była likwidacja dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie przez modernizację, rozbudowę infrastruktury sprzętowo-programowej środowiska informatycznego między innymi w zakresie: wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego, Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentacji, w tym dokumentów i danych medycznych, budowy i wdrożenia szerokopasmowej instalacji przewodowej oraz bezprzewodowej transmisji danych, nabycia niezbędnych elementów infrastruktury teleinformatycznej (serwery, urządzenia sieciowe, stanowiska komputerowe, skanery, drukarki), budowy i wdrożenia systemu uwierzytelniania i autoryzacji dostępu do zasobów.
Realizacja niniejszego projektu umożliwia wprowadzenie usług e-Zdrowia, rejestracji przez Internet, dostępu do kartoteki pacjenta z dowolnego miejsca. Ponadto wdrożony system informacji wewnętrznej pozwala pacjentom na sprawniejsze poruszanie się po terenie szpitala (infokioski, monitory wielkoformatowe)
Przy skomplikowanych zabiegach operacyjnych będzie istniała możliwość zdalnej konsultacji on-line przez personel medyczny znajdujący się poza terenem Szpitala.
Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia wprowadza nową jakość w systemie przetwarzania informacji w obszarze określanym w nowej terminologii działalnością leczniczą. Do tej pory podstawową formą dokumentowania zdarzeń związanych z leczeniem pacjentów jest forma papierowa dokumentacji. Wspomniana ustawa zakłada przeniesienie całości dokumentacji w sferę elektroniczną, co ma doprowadzić do dostępności on-line informacji o stanie zdrowia pacjenta, a cały proces leczenia uczynić efektywniejszym. Wg aktualnego stanu prawnego ostateczne uruchomienie całego systemu powinno nastąpić 1 sierpnia 2017 roku.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Informacje kontaktowe

Szpital Śląski w Cieszynie

43-400 Cieszyn
ul. Bielska 4

tel. +48 33 854 92 00
fax. +48 33 852 12 24

Formularz kontaktowy

Uwaga! Ten serwis używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Top