Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

znajduje się na poziomie "2" w Pawilonie Diagnostyczno - Zabiegowym, działa całą dobę

 

Ordynator - dr n.med. Agnieszka Misiewska-Kaczur, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista mikrobiologii lekarskiej

Z-ca Ordynatora - lek. Przemysław Jasiński, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Pielęgniarka Oddziałowa - Ewelina Olszar

Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej - Jolanta Kubecka
 

Pielęgniarka koordynująca bloku operacyjnego - Iwona Jasińska

Telefon: centrala 33 854 92 00,

dyżurka lekarska wewn. 603,

stanowisko pielęgniarskie wewn. 611
Fax: 33 852 30 56

Specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii:
lek. Dariusz Siudek (kierownik Bloku Operacyjnego)
lek. Jan Śliwka
lek. Tomasz Rykała
lek. Arkadiusz Jośko
lek. Franciszek Małysz
lek. Marek Michalik
lek. Marta Stolarczyk
lek. Filip Szeremeta
lek. Paweł Schab
lek. Justyna Błoch-Złoty
lek. Janusz Dadok

Lekarze anestezjologii:
lek. Iwona Madzia

Lekarze rezydenci specjalizujący się w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii:
lek. Maciej Kapias
lek. Aleksander Rutkiewicz
lek. Piotr Pawłowski
lek. Diana Mola
lek. Adam Moczulski                                                                                                                                                                                                                                                  lek. Bartosz Stefański

 

Personel pielęgniarski:
Wysoko wykwalifikowany zespół pielęgniarski tworzy ponad 40 pielęgniarek i pielęgniarzy, z których przeszło połowa posiada specjalizację z pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Część pielęgniarek posiada także inne specjalizacje przydatne w warunkach intensywnej terapii np. z pielęgniarstwa ratunkowego, pielęgniarstwa chirurgicznego oraz epidemiologii. Pielęgniarki zaangażowane są w proces leczenia pacjentów w Oddziale Intensywnej Terapii, a także wraz z lekarzami tworzą dwuosobowe zespoły anestezjologiczne znieczulające pacjentów. Są one jednym z kluczowych elementów odpowiadających za wysoki poziom opieki oraz bezpieczeństwo pacjentów znieczulanych oraz leczonych w naszym oddziale. Wchodzą także w skład wewnątrzszpitalnego zespołu resuscytacyjnego.

Rehabilitacja:
W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii zatrudniony jest również rehabilitant. Jego niezwykle ważnym zadaniem jest prowadzenie usprawnienia ruchowego pacjentów leczonych w oddziale na jak najwcześniejszym etapie. Niejednokrotnie pacjenci leczeni w oddziale rehabilitowani są jeszcze będąc podłączonymi do aparatury wspomagającej funkcje życiowe np. do respiratora.

Działalność oddziału:
Anestezjologia i intensywna terapia jest szeroką i interdyscyplinarną specjalizacją skupiającą się na kilku obszarach. Pierwszym z nich jest anestezja, czyli wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych i diagnostycznych. Drugi to intensywna terapia, czyli leczenie najciężej chorych pacjentów wymagających „sztucznego” wsparcia któregoś z układów organizmu. Anestezjolodzy zajmują się także resuscytacją krążeniowo oddechową oraz leczeniem bólu. Zespół anestezjologiczny pracuje 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu i jest w ciągłej gotowości do leczenia ciężko chorych pacjentów oraz wykonania znieczuleń w pilnych przypadkach.
Personel lekarski i pielęgniarski stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w stażach, szkoleniach i konferencjach naukowych, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Nie uczestniczą w nich jedynie jako słuchacze; Swoje duże doświadczenie kliniczne przekazują innym występując także w roli wykładowców. Oddział uczestniczy w badaniach klinicznych o zasięgu polskim i międzynarodowym.

Anestezjologia – rocznie w naszym szpitalu znieczulanych jest 5-6 tysięcy pacjentów. Są to zarówno zabiegi planowe, jak i pilne – „ostrodyżurowe”. Zakres wykonywanych znieczuleń jest bardzo szeroki i obejmuje zarówno znieczulenia ogólne jak i regionalne. Całkowicie zabezpiecza to potrzeby oddziałów zabiegowych oraz umożliwia wykonywanie bolesnych zabiegów diagnostycznych w komforcie dla pacjenta np. kolonoskopii, czy pobrania materiału z jamy macicy.
W obrębie centralnego bloku operacyjnego znajduje się 5 sal operacyjnych z w pełni wyposażonymi, nowoczesnymi stanowiskami do znieczuleń. Podobne stanowisko znajduje się w obrębie bloku porodowego, a lekarze anestezjolodzy są zawsze dostępni, gdy zaistnieje potrzeba wykonania znieczulenia do pilnego cięcia cesarskiego. Stanowiska znieczuleń znajdują się ponadto na sali zabiegowej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz w Pracowni Endoskopii. W wybranych przypadkach znieczulenia wykonywane są także w obrębie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz na Oddziale Kardiologii.
Anestezjolodzy naszego szpitala zwracają szczególną uwagę na bezpieczeństwo pacjentów. Bezpośrednio po zakończonym zabiegu wszyscy pacjenci trafiają na nowoczesną salę nadzoru poznieczuleniowego, gdzie jeszcze przez pewien czas monitorowane są ich funkcje życiowe. Znajduje się ona w obrębie centralnego bloku operacyjnego. W szpitalu wprowadzamy protokół nowoczesnej opieki okołooperacyjnej ERAS.
Blokady nerwów obwodowych np. do wybranych zabiegów ortopedycznych i urologicznych wykonywane są pod kontrolą ultrasonografii (USG) oraz stymulacji nerwów. Takie podejście jest zgodne z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Anestezjologii Regionalnej (ESRA) i zwiększa bezpieczeństwo oraz skuteczność znieczuleń.
U pacjentów z ciężkimi chorobami współistniejącymi i/lub w przypadku rozległych zabiegów operacyjnych standardowe monitorowanie znieczulenia rozszerzane jest o zaawansowane techniki monitorowania pracy serca oraz układu krążenia.

Analgezja porodu – pacjentki rodzące w naszym szpitalu mają możliwość skorzystania ze analgezji zewnątrzoponowej, oczywiście o ile nie istnieją ku temu przeciwskazania. Łagodzenie bólów porodowych przy użyciu tej metody prowadzone jest przez anestezjologa przy współudziale pielęgniarek anestezjologicznych i położnych. O szczegóły należy zapytać się ginekologa prowadzącego.
Leczenie bólu – zadaniem anestezjologów jest nie tylko bezpieczne przeprowadzenie pacjenta przez zabieg, zapewnienie mu komfortu, oraz zniesienie bólu związanego z operacją. Po zakończonym zabiegu anestezjolodzy indywidualnie dla każdego pacjenta dobierają najbardziej bezpieczną i skuteczną metodę łagodzenia bólu pooperacyjnego. Najczęściej leczenie bólu po zabiegu chirurgicznym opiera się na podawaniu leków przeciwbólowych drogą doustną lub dożylną. W naszym szpitalu nierzadko stosujemy także metody analgezji regionalnej.
Lekarze z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii świadczą również usługi konsultacyjne dla pacjentów hospitalizowanych w innych oddziałach i cierpiących z powodu dolegliwości bólowych innych niż związane z zabiegiem operacyjnym.

Intensywna Terapia – do oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii przyjmowani są pacjenci w stanie bezpośredniego zagrożenia życia wynikającego z niewydolności jednego lub wielu narządów/układów. W oddziale leczeni są zatem między innymi pacjenci:
- z niewydolnością oddechową (ciężkie zapalenie płuc, obrzęk płuc, choroby śródmiąższowe płuc, zespół ostrej niewydolności oddechowej ARDS),
- we wstrząsie, niezależnie od jego etiologii,
- po zatrzymaniu krążenia,
- z ciężkimi zakażeniami i sepsą,
- po ciężkich urazach (wypadki komunikacyjne, upadki z wysokości itd.),
- z zagrażającymi życiu chorobami pochodzenia wewnętrznego (zawały serca, przełomy nadciśnieniowe, przełomy tarczycowe, niewydolność nerek, ciężkie zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej),
- po ciężkich zatruciach,
- z zagrażającymi życiu schorzeniami układu nerwowego (udary niedokrwienne, krwawienia śródmózgowe, krwotoki podpajęczynówkowe, neuropatie),
- po rozległych zabiegach operacyjnych.

Choć prowadzeniem pacjentów w Oddziale Intensywnej Terapii oraz koordynacją ich leczenia zajmują się anestezjolodzy, to pacjenci w naszym oddziale mają 24-godzinny dostęp do konsultacji innych specjalistów (m.in. kardiologa, chirurga, ortopedy, ginekologa). W leczeniu pacjentów ściśle współpracujemy z laboratorium szpitalnym, zakładem diagnostyki obrazowej, Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym oraz innymi oddziałami szpitala. Wraz z zespołem Oddziału Kardiologii uczestniczymy w leczeniu pacjentów dotkniętych ostrym zespołem wieńcowym.
W oddziale całodobowo istnieje możliwość wykonania pełnego spektrum badań laboratoryjnych oraz badań obrazowych (tomografii komputerowej – TK, ultrasonografii – USG, echo serca – UKG).

W oddziale znajduje się 11 stanowisk, w tym jedno stanowisko izolacyjne przystosowane do leczenia pacjentów z wysoko zakaźnymi infekcjami. Oddział dysponuje nowoczesnym sprzętem umożliwiającym podtrzymanie pracy niewydolnych narządów pacjenta. Pod względem wyposażenia oraz warunków lokalowych w pełni spełnia kryteria określone w „Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii”.
Każde stanowisko wyposażone jest m.in. w nowoczesne łóżko z materacem przeciwodleżynowym specjalnie przystosowane dla potrzeb oddziałów intensywnej terapii, wysokiej klasy respirator oraz monitor parametrów życiowych.
Poza tym oddział posiada m.in.:
- wysokiej klasy defibrylatory oraz kardiostymulatory,
- własny aparat USG oraz przyłóżkowy aparat RTG,
analizator parametrów krytycznych,
- aparaty do terapii nerkozastępczej,
- urządzenia do zaawansowanego monitorowania układu krążenia (PICCO, Doppler przezprzełykowy, cewnik Swan-Ganza),
- zestawy pozwalające kontrolować temperaturę pacjenta zarówno poprzez jego ogrzewanie, jak i schładzanie,
- aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej,
- sprzęt chirurgiczny pozwalający na wykonanie zabiegów z zakresu intensywnej terapii w tym drenażu opłucnej, tracheotomii i konikotomii.

Oddział intensywnej terapii posiada także salę zabiegową. Na rzecz własnych pacjentów oraz pacjentów innych oddziałów szpitala w oddziale wykonywane są zabiegi kaniulacji żył centralnych, wprowadzenia cewników dializacyjnych oraz elektrod endokawitarnych. W kooperacji z Oddziałem Nefrologii i Stacją Dializ naszego szpitala anestezjolodzy wykonują zabiegi wprowadzenia permanentnego cewnika dializacyjnego. Zabiegi takie wykonywane są na bloku operacyjnym pod kontrolą fluoroskopii RTG i USG.

Zespół MET (od angielskiego Medical Emergency Team, inaczej zespół resuscytacyjny) składa się z lekarza dyżurnego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz pielęgniarki anestezjologicznej. Zadaniem zespołu jest wsparcie personelu innych oddziałów szpitala w prowadzeniu czynności resuscytacyjnych. Zespół MET jest w ciągłej gotowości do udzielenia pomocy pacjentom na terenie całego szpitala w przypadkach nagłego zatrzymania krążenia, wstrząsu, ostrej niewydolności oddechowej czy ciężkich zaburzeń świadomości.

 

 

 

Informacje kontaktowe

Szpital Śląski w Cieszynie

43-400 Cieszyn
ul. Bielska 4

tel. +48 33 854 92 00
fax. +48 33 852 12 24

Formularz kontaktowy

Uwaga! Ten serwis używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Top