ZASADY PRZYJĘCIA PACJENTA DO SZPITALA

W Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie świadczenia udzielane są:
· pacjentom kierowanym do leczenia szpitalnego, posiadającym stosowne skierowanie wystawione przez lekarza rodzinnego, lekarza poradni specjalistycznej lub innego lekarza,
· pacjentom wymagającym leczenia szpitalnego ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia, przyjmowanym w trybie nagłym.

Pacjenci do szpitala przyjmowani są w trybie planowym i w trybie nagłym.
Przyjęcie planowe – pacjenci przyjmowani do leczenia szpitalnego z uzgodnionym wcześniej terminem przyjęcia do szpitala.
Przyjęcie w trybie nagłym – pacjenci przyjmowani do leczenia szpitalnego w stanie zagrożenia życia i zdrowia.

I. Przyjęcie w trybie planowym:
1. Pacjent zgłasza się do Izby Przyjęć w dniu uzgodnionego terminu przyjęcia.
2. Pacjent okazuje dokumenty, niezbędne do założenia dokumentacji medycznej:
- skierowanie do szpitala (jeżeli nie było dostarczone wcześniej),
- dowód tożsamości z numerem PESEL,
- w przypadku obcokrajowców – dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych świadczeń.
3. W celu pełnej informacji o stanie zdrowia i realizowanych świadczeniach w przeszłości, zaleca się dostarczenie dokumentacji medycznej z innych podmiotów leczniczych.
4. Pacjent upoważnia osobę do udzielania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach medycznych oraz osobę do uzyskania dokumentacji medycznej.
5. Pacjent kierowany jest do przebieralni, celem przebrania się.
6. Pacjent może zdeponować rzeczy wartościowe w depozycie szpitala.
8. Pacjent powinien posiadać:
a) przybory toaletowe,
b) ręcznik,
c) piżamę i kapcie,
d) bieliznę osobistą,
e) inne rzeczy, o których pacjent został poinformowany przy ustalaniu terminu przyjęcia.

 

II. Przyjęcia w trybie nagłym:

1. Przyjęcia pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego realizowane są w odniesieniu do pacjentów:
- przetransportowanych przez uprawnione zespoły, jednostki lub podmioty,
- zgłaszających się samodzielnie.

2. Pacjent wymagający pomocy zgłasza się do strefy SOR, gdzie poddany jest niezwłocznie segregacji medycznej*, w przebiegu której lekarz/pielęgniarka systemu/ratownik medyczny:
- zapoznaje się z powodem przybycia pacjenta do oddziału lub zbiera wywiad od Kierownika Zespołu Ratownictwa Medycznego,
- określa aktualny stan pacjenta i kwalifikuje go do jednej z pięciu kategorii zróżnicowanych pod względem stopnia pilności udzielania świadczeń zdrowotnych.

3. Lekarz/ratownik medyczny informuje pacjenta lub osobę towarzyszącą o przydzielonej kategorii pilności oraz o liczbie osób i maksymalnym przewidywanym czasie oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem.
4. Chorzy kwalifikowani wg kategorii pilności do koloru czerwonego, pomarańczowego, czasami żółtego, są przekazywani do SOR na salę resuscytacyjno – zabiegową, obserwacyjną lub monitorowany korytarz wewnętrzny SOR.
5. Pacjenci kwalifikowani wg kategorii pilności do grupy zielonej i niebieskiej są kierowani do gabinetów konsultacyjnych SOR.
6. W dni powszednie w godzinach od 18:00 do 8:00 oraz całodobowo w dni wolne od pracy, pacjenci, którzy zgłosili się do SOR, a zostali zakwalifikowani do kategorii pilności zielonej lub niebieskiej mogą być przekierowani do Poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
7. W dni powszednie w godzinach pracy poradni realizujących świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej tj. od 8:00 do 18:00 pacjenci, którzy zgłosili się do SOR, a zostali zakwalifikowani do kategorii pilności zielonej i niebieskiej mogą być kierowani do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu POZ.
8. Maksymalny czas na podjęcie decyzji:
- przez lekarza dyżurnego SOR o skierowaniu pacjenta na leczenie do oddziałów szpitalnych ZZOZ w Cieszynie wynosi 360 minut (6 godzin) od chwili przyjęcia do SOR. Termin 360 minut dotyczy również pacjentów przekazywanych na leczenie w innym szpitalu,
- przez lekarza dyżurnego SOR o odmowie przyjęcia do SOR osoby niebędącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wynika z kategorii pilności, do której została przypisana osoba,
- przez lekarza SOR o przyjęciu pacjenta do SOR wynosi 240 minut (4 godziny) od chwili przybycia do SOR, przy czym czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem wynika
z kategorii pilności, do której została przypisana osoba.

 

* segregacja medyczna – proces ustalenia kolejności udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz
w zespołach ratownictwa medycznego, realizowany wobec osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, uwzględniający stan zdrowia tych osób (Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r., Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.)

 

Informacje kontaktowe

Szpital Śląski w Cieszynie

43-400 Cieszyn
ul. Bielska 4

tel. +48 33 854 92 00
fax. +48 33 852 12 24

Formularz kontaktowy

Uwaga! Ten serwis używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Top